Bądź na bieżąco!Zapisz się do naszego newslettera
i ciesz się najnowszymi informacjami
z Twojego regionu.

Od dziś będziesz wiedział(a) wszystko to, co dzieje się interesującego nie tylko w Twoim sołectwie lecz także w całej Twojej okolicy. Nie zwlekaj, zapisz się już teraz!

zapisz się
Bądź na bieżąco!
zapisz się Zapisz się do naszego newslettera i ciesz się najnowszymi informacjami z Twojego regionu.
DZIŚ:
niedziela,10 grudnia
Imienieny:
Julia, Judyta, Daniel
dziś
pogoda_1
°C
jutro
pogoda_2
°C
Wyznacz trasę swojej podróży
1
2
<POWRÓT
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŁĄCKO
obrazek
W dniu 13 września 2016 roku zarejestrowano Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Łącko w KRS
W skład zarządu stowarzyszenia weszli:
Tomasz Oset - prezes
Irena Kalinowska - skarbnik
Karina Woźniak - sekretarz
Grażyna Tomaszewska - członek zarządu
Komisja rewizyjna w składzie
Mirosław Nawrocki - przewodniczący
Joanna Kwiatkowska - członek
Grażyna Mazurek - członek

Cel stowarzyszenia to:
1. działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności Wsi Łącko oraz rozwoju Łącka;
2. działalności kulturalno – oświatowa i rekreacyjno - sportowa na rzecz dzieci i młodzieży wsi Łącko;
3. organizowanie pomocy rzeczowej, finansowej i wychowawczej dla młodzieży ze wszystkich środowisk;
4. przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym w domu, rodzinie i środowisku ludzi młodych;
5. organizacja czasu wolnego mieszkańcom wsi Łącko;
6. ułatwienie dzieciom i młodzieży wsi Łącko kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
7. promowanie kultury;
8. promowanie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska;
9. dbanie o pamięć historyczną i tradycje patriotyczne pośród mieszkańców Wsi;
10. prowadzenie i organizowanie zajęć informatycznych dla mieszkańców Wsi;
11. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia,
12. integracja mieszkańców Wsi Łącko;
13. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
14. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
15. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy Wsi i jej mieszkańców, w szczególności rozwój przedsiębiorczości;
16. upowszechnianie wiedzy o historii wsi Łącko;
17. poprawa walorów ekonomicznych, estetycznych i krajobrazowych regionu oraz jego promocja;
18. działalność na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wsi;
19. działalność wydawnicza;
20. promowanie ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
21. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji rodzinnej;
22. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.

Dane stowarzyszenia:
NIP 556-276-52-59
Regon 365374456
MBank: 06-1140-2004-0000-3302-7645-3212
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy
Dodaj komentarz

UWAGA! Dodawanie komentarzy tylko dla zarejestrowanych użytkowników. ZALOGUJ SIĘ | ZAREJESTRUJ SIĘ